Niemand komt alleen vooruit

Een betere wereld creëer je samen

WIE ZIJN WIJ?

Humanity Foundation is opgericht uit passie en helpt al jaren kinderen uit Ghana met gratis educatie

Humanity Foundation is een initiatief van Kwabena Osei, een van oorsprong Ghanese man die al ruim 25 jaar in Nederland woont. Samen met Loes Velter, waarmee hij een zoon heeft, wilde hij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zijn geboortedorp JiniJini in Ghana, waarmee hij altijd sterk verbonden is gebleven.

Zo ontstond in het voorjaar van 2008 het idee om een stichting onder de naam ´True Gospel Ministries´ op te richten. In Ghana is ten behoeve van de uit te voeren projecten een aparte stichting opgericht onder de naam ‘Humanity Children Development School’. De stichting in Ghana bestaat uit zeven leden, allen gepensioneerde leraren.

ONS DNA

Visie

Humanity Foundation heeft als primaire doel een basisschool op te richten en in stand te houden in het Ghanese dorp JiniJini voor in beginsel 149 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De school is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders geen school kunnen betalen, voor kinderen die bij familie wonen omdat ouders niet voldoende geld hebben om hun kinderen zelf op te voeden en voor kinderen die geen ouders hebben en aangewezen zijn op familie en vrienden. Hoewel de stichting een christelijk karakter heeft, worden alle kinderen ongeacht overtuiging of religie opgenomen in de school. Doordat er directe werkgelegenheid ontstaat via de school, de kinderen betere toekomstperspectieven hebben en daardoor beter in het levensonderhoud van hun families kunnen voorzien en doordat er meerdere lokale projecten op de planning staan na het bouwen van de school waarbij het hele dorp betrokken is, profiteert op de lange termijn iedereen in JiniJini en omgeving.

Doelstelling

Uit deze visie vloeit de volgende doelstelling voort: Het in samenwerking, met de lokale bevolking, opzetten en uitvoeren van projecten om kinderen te scholen en een beter toekomstperspectief te bieden.

Doelstelling

Onze kracht

De kracht van de stichting zit met name in de directe betrokkenheid van haar leden, zowel in Nederland als in Ghana. Het welzijn van de bevolking van JiniJini gaat iedereen aan het hart. Via de familie van Osei, kan Osei dagelijks direct schakelen met Ghana en daardoor de voortgang bewaken. Indien nodig kan dan vanuit Nederland op tijd bijgestuurd worden, waardoor de slagingskans van het project erg groot is.

SPONSORS

doneer

Let op! Als donateur is uw gift aftrekbaar van de belasting. De Nederlandse Stichting True Gospel Ministries is door de Belastingdienst erkend als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Steun ons en verander de toekomst van kinderen in Ghana