Opbrengst oud ijzer

De door Cure geschonken oude instellingskeuken heeft aan oud ijzer ruim € 500,-. Een mooi bedrag dat Osei in oktober direct heeft meegenomen naar Jini Jini. Hiermee is een voetbalveld en een speelplaats direct bij de school aangelegd. Dit was noodzakelijk om aan de eisen van het Ministerie van Onderwijs te voldoen en de erkenning in stand te houden. Voor de kinderen geeft deze uitbreiding natuurlijk ook veel plezier en mogelijkheden.