UPDATE

Het is al weer een tijd geleden dat we van ons hebben laten horen, maar dat wil zeker niet zeggen dat er niets gebeurd is.
Integendeel.

Om te beginnen is er in de tweede helft van 2016 weer geld naar het project gegaan om de verzekering van de schoolbus te betalen en de bus te voorzien van nieuwe banden. De bus is immers essentieel om de kinderen in de omgeving te halen en te brengen.

De docenten werken zonder betaling, zij ontvangen alleen kost en inwoning. We hebben in december als blijk van waardering een eenmalige bonus uitgekeerd.

Uit telefonisch contact met het schoolhoofd kwam naar voren dat er grote behoefte is aan lesmateriaal voor groot en klein en educatief speelgoed. Via de Sichting Read to Grow hebben wij Engelstalige lesboeken gekregen ( 6 verhuisdozen vol ).

Bij de Stichting Kringloopwinkel Eindhoven hebben wij voor een gereduceerd bedrag een grote hoeveelheid educatief speelgoed gekocht.
Er is een container verstuurd met daarin lesboeken, speelgoed, t-shirts ( Summa sport ). De zending is erg lang onderweg geweest maar was gelukkig precies bij de start van het nieuwe schooljaar op de plaats van bestemming.

In de zomer heeft Loes via een longdance in Engeland ruim € 350,– bij elkaar gedanst.

Een groot gedeelte van de school is gebouwd tegen minimale kosten. Er is hout gebruikt en dit is niet echt duurzaam met veel onderhoud en lapwerk tot gevolg. De situatie is verre van ideaal. Er is met behulp van en in samenwerking met Jeanne van Beers een subsidieaanvraag opgesteld om te komen tot een nieuwbouw van de school. Deze aanvraag is aan een groot aantal stichtingen en instellingen verstuurd.

En met resultaat!

De Stichting Hofstee heeft inmiddels € 2.500,– uitgekeerd. Dit bedrag is geheel besteed aan het herbouwen van de muren in steen met ramen, het plaatsen van stenen tussenwanden en de bouw van een toilet groep. Helaas onvoldoende om al ons plannen te realiseren.
Van de gebroeders van den Boschstichting hebben wij inmiddels de € 5.000,– toegezegd gekregen. Als dit bedrag gestort is moet het mogelijk zijn de verbouwing op een goede manier af te kunnen maken ( dakwerk, betonvloeren etc.), zodat er begin 2018 een gebouw staat waaraan wat aan de eisen voldoet en waaraan we voorlopig geen onderhoud meer hebben.

Kwabena Osei heeft in augustus zijn vakantie gecombineerd met een bezoek van enkele weken aan het project. De school is een succes, er zijn veel leerlingen en alle groepen zijn inmiddels ingevuld. De bouw was in volle gang en er wordt nu kwalitatief goed gebouwd. Een tegenvaller was het vertrek van het hoofd van de school. Door zijn hoge leeftijd, wil hij graag van zijn pensioen genieten. We zijn dankbaar voor zijn inzet en bijdrage aan de school. Peter zal deze functie waarnemen.

We kunnen dan verder gaan met het realiseren van de wensen die er nog liggen:
– het blijven verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door beloning van de docenten, is een voortdurend aandachtspunt.
– het werven van fondsen om de continuïteit va het project in als zijn facetten te waarborgen
– de bus is weer hoog nodig aan groot onderhoud toe
 


Auteur: Bert Vermeulen