Lorem ipsum dolor sit amet

Wie zijn wij?

Papa_Zwart

Kwabena Osei is voorzitter van de stichting. Hij is de kartrekker van de projecten en vormt tevens de brug tussen Nederland en Ghana. Dit betekent dat alle communicatie met Ghana via hem verloopt.
Het is zijn taak de stichting en overige betrokkenen op de hoogte te houden over het verloop van het project en te bemiddelen bij eventuele geschillen. Een andere taak van Kwabena Osei is bekendheid geven aan het project, zowel in Ghana als in Nederland.

Kwabena Osei

Vrijwilliger Humanity Foundation

Mama-Recovered1

Loes Velter is penningmeester van de stichting. Zij zal het financiële beheer van de stichting voor haar rekening nemen. Naast het beheren van de financiën is zij verantwoordelijk voor het uitbreiden van het netwerk van de stichting. Loes is zelf drie keer in Ghana geweest en kent de cultuur van het land goed.

Loes Velter

Vrijwilliger Humanity Foundation

Mama-Recovered1
Bert1.1

Bert Vermeulen is algemeen bestuurslid en zal zich vooral bezig houden met de werving van fondsen en vrijwilligers. Ook zal hij door bijvoorbeeld deelname aan manifestaties proberen de bekendheid van de stichting en haar projecten te vergroten.

Bert Vermeulen

Vrijwilliger Humanity Foundation